Mest popul re Crusader Builds.

Mest popul re Crusader Builds.

Den overste Diablo III Crusader bygger og ferdigheter pa niva 70 i Reaper of Souls.

Disse er de mest popul re Diablo III-korsfarer-byggene og ferdighetene som brukes av niva 70-korstogere i Diablo III PC Patch 2.3, i Diablo III: Reaper of Souls-utvidelsen. De beregnes ut fra data samlet pa mer enn 6 millioner Diablo III tegn. Ferdighetene og runene i disse diagrammene er basert pa valgene til niva 70 Korsfarere som bruker de beste Crusader-byggene for innhold i slutten av spillet. Det inkluderer oppdrett av gamle legendariske elementer, kjorer Nephalem Rifts og Greater Rifts i Adventure Mode, eller raskt fa Paragon nivaer. Hvert sett med data inneholder diagrammer av tre grupper av korsfarere: De softcore-korsfarerne som er i bunnen av 75% av elitemonsteret, dreper. Softcore Crusaders som er i topp 25% av eliten monster dreper. Alle hardcore-korsfarere uansett elite-monster dreper. Disse dataene er fra niva 70 Korsfarere som spiller Reaper of Souls ekspansjon pa PC eller Mac, og samsvarer ogsa med dagens oppdatering for Diablo III Ultimate Evil Edition pa PlayStation 4 og Xbox One. De beste byggene for Ultimate Evil Edition pa PlayStation 3 eller Xbox 360 finnes i Patch 2.0 Data Archive. Spillere av den opprinnelige konsollen Diablo III-spill pa PlayStation 3 og Xbox 360 som kaster ut pa niva 60, eller PC-spillere som ikke har utvidelsen, skal i stedet se i det eldre Patch 1.0.8 Dataarkivet.

Serveroptimaliseringer blir testet pa Public Test Realm.

Offisielle patchnotater og serverendringer for sesong 7.

En oversikt over oppdateringen som kommer denne uken, og gir sesong 7.

Kryssfader Aktiv Ferdigheter i Reaper of Souls.

Disse diagrammene viser de mest popul re Diablo III-korsfarernes aktive ferdigheter av niva 70 Korsfarere i patch 2.3 i Reaper of Souls. De oppdateres daglig, og rangerer Korsfarers aktive ferdigheter fra de mest popul re til de minst brukte. Diagrammet til venstre har data fra niva 70 softcore-korsfarere, som er i bunnen av 75% av elite-monster-drapene. Diagrammet i midten har data fra niva 70 softcore-korsfarere som er i topp 25% av elitenmordet dreper. Diagrammet til hoyre har data fra alle hardcore-korsfarere, uavhengig av eliten dreper. Se oversikt over popul re bygg og ferdigheter for mer informasjon om disse dataene. Se mest popul re Runes-diagrammet, eller musen over hvilken som helst aktiv ferdighet, for a se de mest brukte runene for ferdighetene.

Korsfarers Passive Ferdigheter i Reaper of Souls.

Disse diagrammene viser de mest popul re Diablo III Korsfarers passive ferdigheter av niva 70 Korsfarere i patch 2.3 i Reaper of Souls. De oppdateres daglig, og rangerer korrupsjonspassivene fra de mest popul re til de minst brukte. Diagrammet til venstre har data fra niva 70 softcore-korsfarere, som er i bunnen av 75% av elite-monster-drapene. Diagrammet i midten har data fra niva 70 softcore-korsfarere som er i topp 25% av elitenmordet dreper. Diagrammet til hoyre har data fra alle hardcore-korsfarere, uavhengig av elite-monster dreper. Se oversikten Popul re bygg og ferdigheter for mer informasjon om hvordan disse dataene samles inn.

Crusader Softcore Bygger i Reaper of Souls.

Dette er de mest popul re softcore Crusader-byggene. Diagrammer oppdateres daglig fra data pa softcore nivaet 70 Diablo III Crusaders aktiv i patch 2.3. Kartene viser de 5 mest popul re Crusader-byggene og prosentandelen av tegnene som bruker den aktuelle bygningen. Den viser ogsa 10 byggvarianter. Disse er bygninger som bruker de samme aktive ferdighetene som den prim re bygningen, men med sma forskjeller i passive ferdigheter eller runer. Diagrammet til venstre har data fra softcore-korsfarere som utgjor bunnen av 75% av elite-monster-drapene. Diagrammet til hoyre har data fra softcore-korsfarere som er pa topp 25% av elitenmordet dreper. Se oversikt over popul re bygg og ferdigheter for detaljer om disse dataene.

Korsfarer Hardcore Bygger i Reaper of Souls.

for alt utstyret som brukes av toppkorsfarerne!

Offisielle patch notater og serverendringer for sesong 7, inkludert nye Torment problemer og en nerf til gruppe buffs.

En oversikt over de storre endringene og tilleggene i patch 2.4.2.

Se pa belonningene i sesong 7, og reisen for a oppna dem.