Nederlands femdes.

Nederlands femdes.

Din favoritt sted a oppdage ditt favoritt sprak.

En evalueringstekst skriv: Oppgave 2.

En evalueringstekst skriv: den utfordringen.

I dag skal du skrive en evalueringstekst om utfordringen. Bruk de bladene som jeg har gitt deg forrige gang, for a oppdatere hva en evalueringstekst er og hva som egentlig inneholder. Hvis du ikke har blader, kan du finne en digital versjon:

Folg disse trinnene nar du skriver en tekst. Begynn aldri a skrive den endelige versjonen av en tekst, men legg forst ideene dine pa papir. Ved slutten av dette kurset ma du ha en tekst pa 350-400 ord ferdig. I din definitive oppgave sitter ved siden av din definitive tekst (s. 3), ogsa din brainstorm (side 1) og din soken etter struktur (s. 2)

Apne en ny Word-fil og tenk etter over ditt emne. Hva vil du si alle i din evalueringstekst. Skriv pa den forste siden av din Word-fil alt, hva du sier om & # 8216; de utfordring. Skriv forst som titel & # 8216; brainstorm uitdaging & # 8217 ;. Skriv inn nokkelord, halve setninger, omtalte avsnitt, men v r sa snill at du fortsetter a skrive. Sta ikke stille med det som er bra eller darlig, men penn sa mye som mulig, til du far det. Stopp da selv og da igjen. Etter en stund vil du merke at du har enormt mange ideer pa papir.

Hvis du har problemer med a fylle ut bladet, sa tenk pa sa mange mulige sporsmal som begynner med & # 8216; wie / wat / waar / wanneer / hoe / waarom / & # 8230;. & # 8217;

Du kan, hvis onskelig, ogsa benytte skriveskjema (se prezi: http://prezi.com/vwblwxn6uyt4/schrijfschemas/)

DE SELECTIERONDE (5 & # 8242;)

Den neste fasen bestar av at du kan velge hvilke ting du synes at de bidrar mest til utvideringen av ditt emne. De beste bidragene markerer deg i det gronne. Bidrag som du vet at du ikke vil bruke, markerer deg i rod eller oransje. Bidrag hvor du tviler om at de er gode nok, legg deg i det gule.

Alle setninger / kjerneord du har skrevet star na i en bestemt farve. Sla opp filen din, gi den navnet & # 8216; Evaluatietekst Utdaging (navn student) & # 8217; motte naturligvis ditt navn i stedet for (navn studentling). Denne brainstormingen er en del av din oppgave. Endre det sa ikke noe mer. Du gar na videre pa neste side i din Word-fil eller du apner et nytt dokument.

DE ZOEKTOCHT NA STRUCTUUR (10 & # 8242;)

Du har na mange gode ideer, men na kommer det pa disse ideene i en flot, godt strukturert tekst a gjelde. Sok etter poeng og ideer fra din brainstorm dor (min of meer) samhoren. Sannsynligvis vil du kunne nevne disse forretningene sammen eller etter hvert.

I evalueringsstrukturen vil det v re viktig a samarbeide positivt og negativt.

Sok imidlertid ogsa til saker som fortsetter a bygge pa tidligere ideer som du har nevnt.

Sla ogsa denne teksten (sa kjerneordene med riktig struktur, men ikke utarbeidet som tekst), og sett over tekstens tittel & # 8216; SEARCH FOR STRUCTURE & # 8217;

UITWERKEN VAN DE STRUCTUUR (20 & # 8242;)

For alle ideer du utarbeider i en forretningstekst, bruker du en egen del.

Alinea er sortert fra hverandre ved hjelp av WITREGELS.

Nar du har funnet denne strukturen, kan du ved hjelp av SIGNAALWOORDEN gjore det klart for strukturen for leseren.

For mer info om signalord, se pa.

Bruk i din tekst til a v re en del av en & # 8217; s og signalord, slik at du far en klar tekst.

Prov hvert nytt avsnitt for a begynne med et signalord. Pa den maten sorger du for forbindelse mellom alle avsnitt, og blir du tekst mer en helhet.

INNLEDNING EN SLOT SCHRIJVEN.

Prov na en fin, original og overraskende introduksjon til a skrive som leseren palogger for a fortsette a lese. Endig du tekst med en kort konklusjon der du legger en generell vurdering pa grunnlag av de sakene du nettopp har oppgitt.