Slot fortryllelse exe

Slot fortryllelse exe h1>

Na BASIC utstyrseffekter (som STR + 1, HP + 5%, Flee + 10, etc) for +0 elementer skal fungere nar du utstyrer ting via drop downs! Grunnleggende effektene virker ogsa, som for eksempel blodet sjakkelkule og sjakkler ‘+50 ATK. Ting som ikke virker, er skaden i forhold til bestemte lop / elementer, alt som krever en finjusteringskurs, etc. Rydde opp det som ble lagret i lagrepottkakene for a gi mer plass til fremtidige karakterdata. Angrepshastigheten er na vist i de forskjellige. fane. MATK-bonusen vises i tabellen for skadebonus. Lost en feil der gears annet enn skjoldet ikke var a legge til MDEF. 12/22/2015.

Lagt til noen brukerfeilkorreksjon pa hodeplaggsvalget. Hvis du velger et hodeplagg som tar opp mer enn ett spor, vil det na justere valget ditt i de andre sporene, og effektivt ta opp mer enn ett spor for deg pa kalk. Faste problemer som forhindrer skjoldsporet fra a fa noen DEF eller noe for din karakter. Forbedret effektiviteten av hvordan kalkulatoren trekker status om utstyr, slik at bytte utstyr vil ha mindre forsinkelse. Lost en feil som forarsaker at alt tilbehor i det andre tilbehorssporet skal listes to ganger. 12/21/2015.

Lagt til begrenset stotte for skadebonusfanen. Dette bor bidra til a avklare hvordan Abyssmal Knight-kort, +% ATK Gears og +% -storrelseskortene samhandler additivt. Sett den opp slik at den husker hvilken kategori til hoyre du har valgt, nar siden utpates (som om du endrer en buff et sted). 9/28/2015.

Bugfixes for Awakening Potion, Berserk Potion, og 2 Hand Quicken ikke vises. Ferdigheter du ikke kan bruke (pa grunn av feil vapen som er utstyrt) viser na med en rod bakgrunn i stedet for hva det gjorde for, som ikke viste dem i det hele tatt. Ferdigheter du ikke har skrudd pa na, har deres buff-ikoner skygget ut. 8/16/2015.

Lost feilen som hindret jobbbonusene fra a jobbe. Fixed en feil med VIP buffs pa bunnen av a bytte riktig. Ogsa lost en feil med ut av rekkeviddeverdier (mindre enn 0 og over 30) mulig. 8/9/2015.

Alt utstyr bor velges na, og spore riktig DEF og oppgraderingsverdier. Skyggevapen gir +1 ATK / MATK per forfinning, og skyggearmorene gir +10 HP / refine. Gjor oppdateringsskriptet litt mer effektivt for a redusere ventetiden etter endring av felt. Lagt til en «Er du sikker?» bekreftelse pa slett informasjonskapselknappen. Utstyring av «Ingenting» pa et spor er na litt graaktig, slik at du kan fortelle lettere pa et oyeblikk hva som faktisk er utstyrt. Lagt til et nytt filter i databasen som i utgangspunktet lar meg flagge elementer som i kalk eller ikke. Jeg tok noen ting ut av kalken, du ville ikke ha noe utstyr, for eksempel GUSLI eller Silver Ring. Lagt effekten til 16th Night & Earth Charm. Lagt Assumptio ferdigheter. Kostymehodeplagg er et spor na. siden noen kostymer har innebygde effekter. 8/5/2015.

Det er mulig a utstyre og forfine et skjold na. Beregningen er litt smartere om vapen / skjoldvalg na. Som, si at du satte det til assassin, satte et nytt vapen pa og deretter byttet til akolyte, det vet na a tomme ut handvapenet siden det ikke ville v re gyldig. Den typen ting. Jeg tror skjold aspd ikke jobbet nylig. Det ser ut til a fungere na. 8/2/2015.

Enchant Deadly Poison ferdighet lagt til Noen Veldig rudiment r bruk av utstyrt hovedhandvapen er inne. Real MATK og Real ATK-verdier (pa mouseover) burde v re n rmere den virkelige tingen na. Fast en feil jeg introduserte den andre dagen da jeg gjorde alle kontroller ga deaktivert. Na deaktiverer alle kontroller unntatt lagre / laste ting overst LOL. 8/1/2015.

Karaktervariablene skifter na. Noen av variablene sporer na, som variabel gjengetid fra DEX / INT og utstyr / ferdigheter. Lagt til Magic Strings a feire buffs. 7/31/2015.

Fast posisjonen til rullefeltet tilbakestilles nar du endret noe mens du ble rullet ned. Den manuelle skjulte enchants seksjonen slar na jevnt ned. Alle feltene blir grate i et sekund etter endringer, slik at det er apenbart at du ikke kan redigere noe mens siden beregner alt igjen. 1/19/2015.

Lost et visningsproblem med Google Chrome. Lagt til en kontroll for sist fokusert kontroll, og den vil gjenta fokus etter at AJAX har oppdatert innholdet i statvinduene. Dette bor tillate at noen bruker piltastene til a justere grunnnivaet, styrken, fingerferdighet etc. uten a ha a klikke pa rullegardinlisten etter hvert niva / punkt. Lagt til Clementia og Canto buffs. Endret indeksene pa noen av dataene lagret i URL-lagringsfunksjonen. Dette vil odelegge eksisterende webadresser, sa v r sa snill a justere karakteren din og lagre den pa nytt som nettadresse. 1/10/2015.

Lagt til en lagringsadresse-funksjon. Noen fa flere ferdigheter stottes. 1/8/2015.

Det er mulig a teste ASPD med skjold na. Ok AGI og Blessing er inne. Lagt til kode for «spesielle» menyer pa ferdigheter. Sa I stedet for a velge bare nivaet kan det ha et tilpasset sett med alternativer i rullegardinmenyen. Lagt til Falcon Eyes, Hilt Binding, Rising Dragon, Fury, Flee, Friggs Song, Adrenalin Rush, Advanced Adrenaline Rush, og Swing Dance. Lagt til ny kode som lar kalk oppdage hvis du er kvalifisert til a ha en partikompetanse basert pa ditt equippped vapen (for eksempel Adrenaline Rush krever en okse / mace). 1/7/2015.

Det er na mulig a skjule det skjulte sporet fortryllingsomradet (det blir ogsa husket med lagreskapet). Et lite antall ferdigheter er implementert for testing av min nye ferdighetssystemkodemotor, og de jeg la til, skulle fungere: Owl’s Eye, Trap Research, Forbedre konsentrasjon, Forbedre Dodge, Tro, Stemme leksjoner, og full gass. Noen fa andre passive ferdigheter kan dukke opp. 1/6/2015.

Guillotinkors HP bor v re n rmere noyaktig na. Ranger HP bor v re n rmere noyaktig na. Korrigert en underlighet der transbishopens HP-bord ikke var 25% hoyere enn den ikke-trans-en. Muligens mer noyaktige SP-tabeller for 151.

175. Krit skal na v re +1. Endret DEF-formel. Endret hvordan MATK formel gulv. Fast biskop base angrepshastighet (156 -> 151). 1/5/2015.

Du kan na lagre og laste inn tegn med nettleserkakene. Beregner maks SP. 1/4/2015.

Aspd beregner na. Aspd potions og celermine juice er inne. Stat boosting mat er i. Negative verdier kan brukes i skjulte spor enchants na. Jobbbonuser kan vises i negativer. Fast en feil hvor mekaniker ikke kunne utstyre vapen. Lagt til «kostnad til neste punkt» til basisstatistikkomradet. 1/3/2015.

ATK, Crit, Hit, Flee, Def, Mdef alle beregne na. Du kan na bruke fortryllede skjulte spilleautomater i utstyrsomradet. 1/2/2015.

Jobbbonuser. Beregner maks. HP.) Stotter skjulte spilleautomater. Beregner statusangrep basert pa vapen type (dex eller str), niva og statistikk. 1/1/2015.

Sporer noyaktig kostnaden for basestatistikken din. Oppdager hvilke vapen klassen din kan utstyre. Oppdager om et vapen er en hand eller to.

Sporer noyaktig kostnaden for basestatistikken din. Oppdager hvilke vapen klassen din kan utstyre. Oppdager om et vapen er en hand eller to.

Forteller deg hvor mange statuspoeng du har pa et gitt niva. Registrerer automatisk ditt maksimale statuspunkt for en bestemt klasse. Registrerer automatisk maksimal basis og jobbniva for en gitt klasse.