ZDoom Community Map Project «Ta 2»

ZDoom Community Map Project «Ta 2»

ZDoom Community Map Project: Ta II, forkortet til ZDCMP2 er et enkelt kart for ZDoom designet av et stort antall mappere. Det er et av de storste nivaene noensinne laget. Som det forrige prosjektet ble hver mapper tildelt et sett med datoer for a jobbe pa kartet, hver fortsetter der den siste mappen ble ferdig. Det tok over to ar a bygge, med en endelig utgave 25. mai 2014. Kartet bruker mye ZDoom-funksjoner, for eksempel 3D-etasjer (inkludert svommbart vann) og portaler. Den andre utgivelseskandidaten, utgitt 9. desember 2013, vant en av de 20 arlige Cacowards.

Datalogger Rediger.

Gjennom nivaet vil spilleren komme over datalogger fra siden avdode basepersonell, innholdet er som kan vises ved a trykke pa en tast definert av spilleren i menyen «ZDCMP2 Options». Mange av personellene er oppkalt etter utviklerne av nivaet, selv om noen er oppkalt etter tegn fra popul rkulturen. Det er 21 datalogger som finnes totalt. Spilleren har ogsa sin egen datalogg, som de kan bruke for a se deres nav rende mal. Dette bruker en separat nokkelbinding, og igjen ma spilleren definere det selv.

Data logger tjener i hovedsak samme formal som PDAene i Doom 3. De spiller en stor rolle i a fortelle historien om nivaet, og ogsa slippe tips, fortelle spilleren hva de skal passe pa, eller hva de trenger a gjore.

Nye monstre Rediger.

Zombie forskere: Lagt til zombie roster er scalliano ikoniske scientist zombier. De kan bare angripe med n rkamp og bevege seg veldig sakte, sa utgjore sv rt lite trussel. De kommer i to varianter: Menn, som er bev pnet med en okse og har 20 helse; og kvinner, som b rer en kniv, og har 15 helse, noe som betyr at de kan bli drept potensielt med et enkelt pistolskudd. Hverken forsker faller noe nar han blir drept. Rapid Fire Trooper: En low-tier zombie som passer perfekt mellom sergeant og trooper. Som skytteren skyter han med et rifle, men med en mye hoyere hastighet, raskere enn spillerens egen pistol. Som sergeanten har den raske brannprodusenten bare 30 helse, sa det kan lett tas hand om. De faller riflet nar de blir drept, og kan identifiseres av den karakteristiske brune fargen pa kroppsarmen. De er blant de forste monstrene som oppstod i nivaet. Kjottpyte: En av de mer groteske fiender i nivaet, kjottgarden er en liten, sf risk luftbaret demon, helt featurlos bortsett fra en stor munn hvor ansiktet ville ligge. A domme etter det lignende prosjektilet, dets evne til a fly, og dets bla blod, kjottgarden er mest sannsynlig en form for cacodemon larver. Heldigvis har den bare 30 helse, sa alle vapen kan gjore kort arbeid av det. Nesten alltid oppstatt i store sv rmer. Skygge: En liten humanoid demon som opprettholder en kroket posisjon. Deres hud er svart, men ogsa litt gjennomsiktig. De er ofte funnet i morke omrader, hvor de er sv rt vanskelig a fa oye pa, og deres n rv r er lettere a identifisere ved deres ikoniske grovhet. Deres posisjon er ogsa gitt bort av det raske prosjektilet som beveger seg pa spilleren. De har 80 helse, sa en enkelt hagleblast kan ikke alltid v re nok til a ta en av disse ned. Som du forventer, skygger ikke skygger nar du blir drept. Soul Harvester: Visuelt ser sjelosteren ut til a bare v re en imp med gra hud. Men i kamp virker det litt annerledes. Det tar litt tid a lage sin prosjektil – en gul sf re som viser en demons ansikt – sa starter den pa spilleren, hvor den vil folge spilleren, og pa grunn av sin sv rt sma sirkel er det ganske vanskelig a unnga. Med 100 helse, bor det ta to hagleblaster for a drepe en av disse. De er en av de fa monstrene som vises kontinuerlig gjennom hele nivaet. Grell: En brun luftbaret demon, veldig lik i utseende til Doom 3 Cacodemon. De spytter et giftig gront prosjektil som ved innflytelse vil gi en gronn tint til spillerens skjerm, og vil senke spilleren ned i tre sekunder. De motes utelukkende i helvete omgivelser, noe som gjor at deres forste opptreden stiger ut av portalen inne i groften. De har 300 helse. Hell Warrior: En mellomstor d mon med oransje hud og en love mane. De ser ut til a v re relatert til helvete ridder og baron av helvete. De lanserer en gul versjon av baronens prosjektil, og om nodvendig tar de seg bak skjoldet, som ogsa er i stand til a skyte en gronn prosjektil. De har 400 helse, litt mindre enn helvete ridderens. Vore: Vore er et trebent monster tatt direkte fra Quake. Den fungerer identisk med den opprinnelige motparten, og kaster lilla spikte bomber som er hjemme pa spilleren og eksploderer pa slag. Som projektil fra sjelhosteren har «Voreballs» en liten sirkelsirkel, slik at det kan v re vanskelig a unnga dem. Formen er toffere enn den opprinnelige motparten, men med 600 helse. Cybruiser: En odeleggende kombinasjon av helvete baron og cyberdemon. Denne morkegitte baronen har fatt sin hoyre arm fjernet og erstattet med en veldig kraftig rakettstarter, og som cyberdemonen brenner tre raketter om gangen. Ved 1250 helse er de litt toffere enn standard baron. Bruiser demon: En gigantisk baronlignende demon, lett identifiserbar med sin lyse oransje torso og svarte ben, og med sin karakteristiske brol. Bruiser-demonen har tre forskjellige angrep, det kan enten starte en spredning av syv sma ildkuler, en enkelt stor, eller sende tre linser mot spilleren langs bakken. Bruiser demoner vises bare i helvete, og selv der er de sjelden opptatt, men nar de er, vil de v re i par. De har 1500 helse, noe som gjor rakettkasteren eller plasmapistolen et gunstig vapen for a ta dem ned. Dodens engel: En hoy, brun, hovedemon med skjelettflate og en gra, hettet kappe, forst oppdaget som det ensomme proven i proveinneslutning. Engelen er bev pnet med to maskinpistoler, hvorfra kulene reagerer pa vegger, og montert pa brystet er en liten eksplosiv kanon.

Nye vapen Rediger.

Rifle: Vapenspill 2. Falt av de raske brannfolkene, riflet er en bro mellom pistolen og chaingunen. Den brenner to kuler om gangen, litt svakere enn pistolen. Den har en alternativ brann hvor den vil skyte en haglgev r som en slug. Skallangrepet tar sv rt lang tid a gjenopplate, og siden haglgev ret mottas tidlig pa kartet, og chaingunen ikke lenge etter, er det ikke sannsynlig at spilleren bruker gev ret forbi de forste minuttene av kartet. Imidlertid gjor den fullstendig mangel pa spredning (i begge modi) det som et sniping-vapen. AA-12 Automatisk hagle: Vapenspor 3. AA-12, nar den er funnet, vil erstatte standard haglegev ret. Det gjor samme mengde skade, men har en mye hoyere brannfrekvens, noe som gjor det til et meget kraftig vapen. I New Game ++-modus erstatter den det normale haglgev ret. Nailgun: Vapenspill 4. Hail fra Quake, nailgun er et anstendig alternativ til chaingun. Neglene som den vil starte pa fienden, er kraftigere enn Chainguns kuler, men neglene reiser ogsa som et mediumhastighetsprojektil, og tar lengre tid a na malet. Nailgunens brannfrekvens er ogsa litt lavere enn for chaingun. Til syvende og sist gjor dette nailgun et veldig godt n rt vapen mot mid-high-niva monstre, men pa lengre avstander er chaingun vapenet som skal brukes. Flamethrower: Vapenspill 5. Hentet fra vapenlabben, er det prim re formal med flamethrower a brenne gjennom vinrankene som oppstar omtrent midtveis gjennom kartet. Men det kan brukes som et veldig effektivt vapen mot monstre, da det har en meget hoy brannfrekvens – ingen ordspill er ment! Hvis et storre antall monstre blir mott, kan spilleren bruke flamethrowerens alternative angrep, som vil skille ut drivstoffet som brukes som ammunisjon, og sa antenn alt pa en gang. En ting a merke seg er at dette ogsa kan utloses av fiendtlige prosjektiler, sa utilsiktet kan det oppsta for tidlig tenning. Spilleren kan ikke bli skadet av det normale angrepet, men kan bli skadet ved a tenne bensinen. Hvis spillerens napalm ammo er under 50, kan de bruke en bensinstasjon for a bringe ammunisjonen til 100 pa ITYTD, og 50 pa andre vanskeligheter. Mork klo: Vapenspor 6. Morkekloen kan forst bli funnet i forskningsannonsen, ikke langt fra graven. Spilleren bor v re forsiktig nar du plukker den opp, da det allerede vil skyte lilla prosjektiler i alle retninger som gjenspeiler noen overflate det pavirker. Disse prosjektilene er egentlig det prim re angrepet av den morke kloen, og i tillegg til gjenoppretting av overflater, vil de ogsa v re hjemme hos n rmeste monster. Kloen har ogsa en sekund r brann, som skyter en rod strale som drenerer fiendens helse og overforer en brokdel av den til spilleren. Kloen bruker sjeler til ammunisjon, og tilfeldigvis tilhorer den endelige sjefen. Soulrender: Vapenspill 7. Et ekstremt kraftig vapen. Pa ITYTD blir soulrenderen gitt til spilleren like for kampen mot siste sjef, men hvis spilleren er pa et annet ferdighetsniva, ma de finne det hemmelige omradet som inneholder det. Ved hjelp av sjeler for ammunisjon, trenger sjeleren a bli belastet opp til en viss grad for ild. Fremdriften av ladningen kan ses pa vapenet som hvite bjelker som tennes nar ladingen er fullfort, med hver strale representerer et annet stadium i ladningen. Minst en strale ma tennes for a brenne soulreneren, hvor den vil brenne en hvit prosjektil som kanskje eller ikke blir omkranset av en rekke mindre hvite prosjektiler, avhengig av hvor mye det belastes. Ved full kraft konkurrerer soulrender BFG9000 i kraft, men v r oppmerksom pa at det tar over fem sekunder a lade den fullstendig. Grenader: Du vil bli bedt om a binde en nokkel til a bruke granater. Ved a trykke pa den tasten vil kaste granaten, hvor det vil vente noen sekunder for detonering, noe som resulterer i en kraftig eksplosjon. Alternativt kan du holde nokkelen nede for a lage granaten, og kaste den for en mindre forsinkelse for eksplosjonen. Hvis du kokker granaten for lenge, vil den eksplodere i handen, som har 200 skader.

Nytt spill + Rediger.

Nar du er ferdig med nivaet, begynner en kredittsekvens a spille. Nar dette er ferdig, vil nivaet starte pa et hoyere ferdighetsniva, og en informasjonsboks vises overst pa skjermen, og forteller deg at du har startet nytt spill +. Dette er en valgfri utfordring for erfarne spillere, der det er noen betydelige forskjeller, som inkluderer folgende.

Som du forventer, er det flere monstre. I utgangspunktet er det 1262 monstre pa kartet, i motsetning til 1069 pa ultra-vold. De fleste av disse ekstra monstrene er kjottgress, men pass opp for s rdeles ubehagelige endringer: Tre engler gjemmer seg bak dorene til groften, og bringer engelen i omradet til syv. Det sentrale veikrysset inneholder tre cyberdemoner. Det er to abaddons. I tillegg til de som allerede eksisterer, har mange typer monster fatt sine tall okt ettersom noen lagermonster har blitt erstattet med et toffere monster som er relatert i noe aspekt, for eksempel er alle baroner i nivaet blitt Cybruisers.

Det er ogsa mulig a ga pa et nytt spill ++ etter a ha fullfort nivaet to ganger; men et endelig spill over nas etter a ha fullfort nivaet tre ganger.

Lagunen. Den raske brannprodusenten til venstre viser plasseringen av hemmelig 14.

Simuleringsrommet, som viser sin surrealistiske estetikk.

Det sentrale veikrysset, hvor du moter cyberdemon. Den rode nokkelen er sett pa marmorblokken.

Grotter omradet i n rheten av engineering bay. Spindel mastermind er funnet rundt hjornet til hoyre.

Omkretsen av grusstedet. Som du kan se, er det nok av dekning a gjemme seg for englene.

Den forste store kampen i helvete finner sted her. Tarnene er okkupert av den forste varen av nivaet.

Med utsikt over det endelige omradet, som viser generatoren som star over arenaen. Vi ser ogsa broen som forer til arenaen, og i bunnen til venstre, Dr. Acherons kropp ved siden av en megasphere.

Kartdata Rediger.

Ting Rediger.

Nivaet inneholder folgende antall ting pa hvert ferdighetsniva. Er enna ikke ansvarlig for Thing_Spawn. Tilpassede ting er kursiv.

Monsters Rediger.

Vapen og ammunisjon Rediger.

Elementer, nokler, andre Rediger.

Nivaet bruker flere forskjellige musikkspor, som spiller pa forskjellige punkter nar spilleren utvikler seg gjennom kartet. Disse sporene inkluderer:

MUSIC1.ogg «2012 (ZDCMP2 Remix)» – Det forste sporet horte i nivaet, dette sporet spiller opp til spilleren brenner gjennom vinrankene i det forste hovedrommet. Ogsa kjent som «2012 (Dommedag)», ble denne musikken opprinnelig komponert av James Paddock (Jimmy) for sin Rainbow Season EP. Paddock skapte deretter en remiks av sangen spesielt for modet («ZDoom 2012»), som deretter ble redigert av Henri Vuortenvirta (Icytux), som erstattet MIDI-instrumentene med hoy kvalitet VSTis, og spilte live gitar og bass for den –spor Begge MIDI-filene finnes i PK3 sammen med OGG. MUSIC2.ogg «ZDoom Colab» – Dette sporet spiller nar spilleren gar inn i Engineering Bay, og spiller over hele denne delen av nivaet, opp til grensesnittet. Det er basert pa en gitarriff av dj-jo, blandet med en langsommere fremvisning av Icytux av «2012», og med noen ytterligere tweaks av Xaser.